News & Events


ซับคอน ไทยแลนด์ 2020 เป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน
Robotics and Automation as Ways Towards Industry 4.0 การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ​ ลดต้นทุนการผลิตยุคใหม่​ และ​ Showcase : Smarter CNC Machining Mass Production
วันคล้ายวันจัดตั้งบริษัทแมกซ์ แวลูเทคโนโลยี จำกัด 29 สิงหาคม 1996