Measurement of tube wall thickness

Pre-Order

D8R100

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of tube wall thickness I Range 0-100 mm. & Depth 382 mm. Ball Ø 5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pre-Order

D4R50S

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of tube wall thickness I Range 0-50 mm. & Depth 169 mm. Chisel R 0,4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pre-Order

D4R50

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of tube wall thickness I Range 0-50 mm. & Depth 169 mm. HM-Ball Ø 3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pre-Order

D2R20S

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of tube wall thickness I Range 0-20 mm. & Depth 85 mm. Chisel R 0,4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pre-Order

D2R20

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of tube wall thickness I Range 0-20 mm. & Depth 85 mm. HM-Ball Ø 1,5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pre-Order

D1R10S

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of foamed material and foils I Range 0-10 mm. & Depth 35 mm. Chisel R 0,4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pre-Order

D1R10

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of tube wall thickness I Range 0-10 mm. & Depth 35 mm. Ball Ø 1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pre-Order

C8R100

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of foamed material and foils I Range 0-100 mm. & Depth 382 mm. Ball Ø 5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pre-Order

C4R50S

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of tube wall thickness I Range 0-50 mm. & Depth 169 mm. Chisel R 0,75 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pre-Order

C4R50

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of foamed material and foils I Range 0-50 mm. & Depth 169 mm. Ball Ø 3

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pre-Order

C3R30S

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of foamed material and foils I Range 0-30 mm. & Depth 116 mm. Chisel R 0,75 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pre-Order

C3R30

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of foamed material and foils I Range 0-30 mm. & Depth 116 mm. Ball Ø 3

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pre-Order

K2R20S

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of foamed material and foils I Range 0-20 mm. & Depth 85 mm. Chisel R 0,4 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pre-Order

K2R20

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of foamed material and foils I Range 0-20 mm. & Depth 85 mm. HM-Ball Ø 1,5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pre-Order

K1R10S

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of foamed material and foils I Range 0-10 mm. & Depth 35 mm. HM-Ball Ø 1,5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pre-Order

K1R10

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of foamed material and foils I Range 0-10 mm. & Depth 35 mm. HM-Ball Ø 1,5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pre-Order

C0R15

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of foamed material and foils I Range 0-15mm. & Depth 46 mm. Ball Ø 1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้