Aerosal Measurement

Pre-Order

A1169

"KROEPLIN" (Made in Germany) Mouth-diameter = 20 mm; Reference-diameter = 19,85 mm; Reference-height = 5,0 mm I Range 4 – 8,5 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,000 ฿49,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1168

"KROEPLIN" (Made in Germany) Mouth-diameter = 20 mm; Reference-diameter = 19,4 mm; Reference-height = 7,0 mm I Range 4 – 8,5 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,000 ฿49,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1167

"KROEPLIN" (Made in Germany) Mouth-diameter = 20 mm; Reference-diameter = 19,0 mm; Reference-height = 5,12 mm I Range 4 – 8,5 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,000 ฿49,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1166

"KROEPLIN" (Made in Germany) Mouth-diameter = 19 mm; Reference-diameter = 18,2 mm; Reference-height = 5,0 mm I Range 4 – 8,5 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,000 ฿49,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1164

"KROEPLIN" (Made in Germany) Mouth-diameter = 16 mm; Reference-diameter = 15,4 mm; Reference-height = 5,0 mm I Range 4 – 8,5 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,000 ฿49,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1163

"KROEPLIN" (Made in Germany) Mouth-diameter = 16 mm; Reference-diameter = 15,0 mm; Reference-height = 5,0 mm I Range 4,0 – 8,5, 4 – 8,5 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,000 ฿49,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1162

"KROEPLIN" (Made in Germany) Mouth-diameter = 15 mm; Reference-diameter = 14,7 mm; Reference-height = 7,0 mm I Range 4 – 8,5 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,000 ฿49,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1161

"KROEPLIN" (Made in Germany)Mouth-diameter = 14 mm; Reference-diameter = 13,5 mm; Reference-height = 5,0 mm I Range 4 – 8,5, 4,0 – 8,5 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,000 ฿49,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1201

"KROEPLIN" (Made in Germany)Measurement of shoulder height “S1” in diameter 32.6 mm I Range 0 – 10 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿34,500 ฿34,500
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A2130

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of contact height “h” in aluminum and steel cans, according to Standard EN 14847 and 15006 I Range 3,5 – 5,0 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,500 ฿27,500
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1220

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of the socket height at the valve I Range± 5 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42,000 ฿42,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1180

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of the Crimp height at the valve I Range 2,5 – 8 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,000 ฿49,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A2140

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of the Clinch diameter at the valve, Measurement of the Clinch diameter ‘Dcv’ at the valve I Range 5 – 15 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,500 ฿29,500
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A2219

"KROEPLIN" (Made in Germany) Can diameter 65mm DIN EN 15007 I Range 0 – 30 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,000 ฿49,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A2218

"KROEPLIN" (Made in Germany) Can diameter 57mm DIN EN 15007 I Range 0 – 30 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,000 ฿49,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A2217

"KROEPLIN" (Made in Germany) Can diameter 52mm DIN EN 15007 I Range 0 – 30 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,000 ฿49,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A2216

"KROEPLIN" (Made in Germany) Can diameter 49mm DIN EN 15007 I Range 0 – 30 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,000 ฿49,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A2215

"KROEPLIN" (Made in Germany) Can diameter 45mm DIN EN 15007 I Range 0 – 30 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,000 ฿49,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1225

"KROEPLIN" (Made in Germany) Groove diameter: 41,3 mm; Height of the curl: 16 mm I Range 0 – 30, 0 – 25 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1224

"KROEPLIN" (Made in Germany) Groove diameter: 45,65 mm; Height of the curl: 20,5 mm I Range 0 – 30, 0 – 25 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1223

"KROEPLIN" (Made in Germany) Groove diameter: 50,5 mm; Height of the curl: 17,4 mm I Range 0 – 30, 0 – 25 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1222

"KROEPLIN" (Made in Germany) Groove diameter: 42,5 mm; Height of the curl: 16 mm I Range 0 – 30, 0 – 25 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1219

"KROEPLIN" (Made in Germany) Groove diameter: 42,6 mm; Height of the curl: 12,5, 8,5 mm I Range 0 – 30, 0 – 25 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1218

"KROEPLIN" (Made in Germany) Groove diameter: 42,6 mm; Height of the curl: 12,5 mm I Range 0 – 30, 0 – 25 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1217

"KROEPLIN" (Made in Germany) Groove diameter: 49,3 mm; Height of the curl: 16,5 mm I Range 0 – 30, 0 – 25 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1216

"KROEPLIN" (Made in Germany) Groove diameter: 46,3 mm; Height of the curl: 12,5 mm I Range 0 – 30, 0 – 25 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A1210

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of the stem height and the valve height I Range 0 – 30, 0 – 25 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,500 ฿25,500
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A2105

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of the Clinch height I Range 4,6 – 5,4 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,000 ฿21,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

A2100

"KROEPLIN" (Made in Germany) Measurement of the Clinch diameter I Range 25 - 29 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,000 ฿21,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้