20 mm aerosol receptacles

Pre-Order

"KROEPLIN" (Made in Germany) Mouth-diameter = 20 mm; Reference-diameter = 19,85 mm; Reference-height = 5,0 mm I Range 4 – 8,5 mm.

฿ 49,000 ฿ 49,000
Pre-Order

"KROEPLIN" (Made in Germany) Mouth-diameter = 20 mm; Reference-diameter = 19,4 mm; Reference-height = 7,0 mm I Range 4 – 8,5 mm.

฿ 49,000 ฿ 49,000
Pre-Order

"KROEPLIN" (Made in Germany) Mouth-diameter = 20 mm; Reference-diameter = 19,0 mm; Reference-height = 5,12 mm I Range 4 – 8,5 mm.

฿ 49,000 ฿ 49,000
Pre-Order

"KROEPLIN" (Made in Germany) Mouth-diameter = 19 mm; Reference-diameter = 18,2 mm; Reference-height = 5,0 mm I Range 4 – 8,5 mm.

฿ 49,000 ฿ 49,000
Pre-Order

"KROEPLIN" (Made in Germany) Mouth-diameter = 16 mm; Reference-diameter = 15,4 mm; Reference-height = 5,0 mm I Range 4 – 8,5 mm.

฿ 49,000 ฿ 49,000
Pre-Order

"KROEPLIN" (Made in Germany) Mouth-diameter = 16 mm; Reference-diameter = 15,0 mm; Reference-height = 5,0 mm I Range 4,0 – 8,5, 4 – 8,5 mm.

฿ 49,000 ฿ 49,000
Pre-Order

"KROEPLIN" (Made in Germany) Mouth-diameter = 15 mm; Reference-diameter = 14,7 mm; Reference-height = 7,0 mm I Range 4 – 8,5 mm.

฿ 49,000 ฿ 49,000
Pre-Order

"KROEPLIN" (Made in Germany)Mouth-diameter = 14 mm; Reference-diameter = 13,5 mm; Reference-height = 5,0 mm I Range 4 – 8,5, 4,0 – 8,5 mm.

฿ 49,000 ฿ 49,000
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้