การสอนการใช้งานเครื่องมือวัดทางมาตรวิทยา รุ่นที่2

การสอนการใช้งานเครื่องมือวัดทางมาตรวิทยา รุ่นที่2

ทางสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยได้จัด โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพมาตรวิทยายุค 5G (ภาคปฎิบัติ ) รุ่นที่ 2

ในวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถ.รามอินทรา

ซึ่งบริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการสอนการใช้งานเครื่องมือวัดทางมาตรวิทยา ที่ตอบสนองสำหรับยุค 5G

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy