มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนิสิตในโอกาสต่างๆ

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนิสิตในโอกาสต่างๆ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 คุณมนัส ศรีสานิชภูมิ กรรมการผู้จัดการบรษัท แมกซ์แวลู เทคโนโลยี จำกัด 

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนิสิตในโอกาสต่างๆ ณ ห้อง ประชุม วิจิตรวาที

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy