เข้าต้อนรับสมาคมไทยซับคอน เพื่อวางแผนการทำหลักสูตรร่วมกับทางสถาบัน MARA

เข้าต้อนรับสมาคมไทยซับคอน เพื่อวางแผนการทำหลักสูตรร่วมกับทางสถาบัน MARA

เช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2563 บริษัทแมกซ์ แวลู เทคโนโลยี เข้าต้อนรับ คุณเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมฯสมาคมไทยซับคอน และ ผอ.จิตรพงศ์พุ่มสะอาด สถาบันพัฒนาบุคคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ของกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ที่ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท

และยังได้เยี่ยมชมตัวอย่างอุปกรณ์เครื่องมือวัด Small tools ต่างๆ และเครื่องสแกนที่ใช้ระบบอัตโนมัติ เพื่อวางแผนการทำหลักสูตร Training Course ร่วมกับทางสถาบัน MARA

โดยต่อไปจะจัดให้บริษัทสมาชิกที่สนใจ ได้สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้เรื่อง “การตรวจสอบชิ้นงานกับระบบอัตโนมัติ” ที่นำไปใช้กับงานใน
อุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนสถานประกอบกิจการที่เปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรกลระบบอัตโตมัติและหุ่นยนต์ในการผลิตทดแทนกำลังคนได้

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy