บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ MARA

บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ MARA

บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและ หุ่นยนต์ (MARA) ได้ร่วมจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม ในหัวข้อ เทคโนโลยีการวัดชิ้นงานด้วยระบบอัตโนมัติ(Automation inspection) ขึ้นเพื่อ ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มี ศักยภาพและความพร้อมในการทำงานยุค 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยระยะเวลาของหลักสูตรจะ เริ่มต้นในปี 2564 - 2567
         
    

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy