เชิญสมัครฝึกอมรมยกระดับฝีมือ

เชิญฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ

เรียนเชิญร่วมสมัครเข้าฝึกอบรมพัฒนาฝีมือหลักสูตร การควบคุมคุณภาพและการวัดอัตโนมัติ

บริษัท Max Value Technology ร่วมกับ Sylvac, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบัน MARA ได้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือในหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ และการวัดอัตโนมัติ

หลักสูตรที่รวมความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์ และมาตรวิทยา ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดขนาดทางอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำสูง

  25, 26, 27 กรกฎาคม 2565 (18 ชั่วโมง)

  เวลา 09:00 - 16:00 น.

  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จ.ชลบุรี

โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

  • พื้นฐานงานวัดละเอียดและมาตรวิทยาเบื้องต้น
  • การใช้งานเครื่องมือวัดละเอียดแบบไร้สาย (Bluetooth system)
  • การเชื่อมต่อและโอนถ่ายข้อมูลการวัดผ่านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน
  • การใช้งานเครื่องมือวัดละเอียดร่วมกับเกจวัดงานในงานออโตเมชั่น
  • การใช้งานเครื่องมือวัดขนาดชิ้นงานด้วยแสงร่วมกับหุ่นยนต์อัตโนมัติ

ทั้งนี้  การสมัครและฝึกอบรม ฟรีตลอดหลักสูตร!!

และเมื่อผ่านการฝึกอบรม จะได้รับ Certificate การควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy