Knowledge

การสอบเทียบคืออะไรและทำไมเราต้องสอบเทียบพร้อมปรับตั้งค่า ของเครื่องมือ

คุณจะรู้ได้ไงว่าระดับน้ำที่ใช้งานอยู่นั้น ตรงและถูกต้อง สำหรับการใช้งานที่แม่นยำ เรามีวิธีการตรวจสอบระดับน้ำและวิธีการปรับตั้งระดับน้ำให้ตรงมาแนะนำกัน

การสอบเทียบเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเป็นกระบวนการหนึ่งในระบบมาตรวิทยา (metrology) เมื่อเครื่องมือถูกนำไปใช้งานระยะหนึ่ง อายุของส่วนประกอบและเครื่องมือวัดที่ใช้งาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจเกิดความคลาดเคลื่อนของผลการวัด...

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy