24th Anniversary of Max Value Technology

24th Anniversary of Max Value Technology

เนื่องโอกาศครบรอบ 24 ปี บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด ทางบริษัทฯ ได้ถือโอกาศนี้ทำบุญเลี้ยงพระ ถวายเพล ณ บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด ทางคุณมนัส ศรีวานิชภูมิ ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2539

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมา 24 ปี แล้ว โดยทางเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องมือวัดมาตรมิติ เครื่องมือทดสอบ โดยเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆนั้น ทางเราได้นำเข้าจากประเทศแถบโซนยุโรป ไม่ว่าจะเป็น สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมันนี อิตาลี เดนมาร์ก อังกฤษ สหรัฐอเริกา ฯ และทางเรายังมีบริการสอบเทียบเครื่องมือ รวมทั้งงานบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็น การติดตั้งเครื่องมือ การอบรมการใช้งานเครื่องมือ การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น

ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาทางเราเริ่มงานออกแบบระบบอัตโนมัติของเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของระบบโรงงานอุตสาหกรรม และทางเราถือว่ามีทีมงานมืออาชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากทางเจ้าของผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศ 

ดังนั้น ทางเราจึงมีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ เพื่อนำสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพสูง ให้กับทางลูกค้า ภายใต้คำว่า  "We Control Quality  Together"

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ทาง บริษัทแมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด  ได้จัดให้มีพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ มีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงาน

และวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 ทาง บริษัทฯ ได้มีการให้มีพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามโดยการเชิญละแบร์มาสวดมนต์ให้ศีลให้พร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงาน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy