ตัวกรอง (0) ล้าง

Metrology Product

Pre-Order

Optical measurement Scan S145L Range Ø 0.2 - 145 mm, Length 1280 mm / Vertical

฿ 0 ฿ 0
สินค้าหมด
Pre-Order

Optical measurement Scan S145 & S145T Range Ø 0.2 - 145 mm, Length 615 mm / Vertical

฿ 0 ฿ 0
สินค้าหมด
Pre-Order

Optical measurement Scan F60L & F60LT Range Ø 0.2 - 64 mm, Length 500 mm / Vertical

฿ 0 ฿ 0
สินค้าหมด
Pre-Order

Optical measurement Scan F60 & F60T Range Ø 0.2 - 64 mm, Length 300 mm / Vertical

฿ 0 ฿ 0
สินค้าหมด
Pre-Order

"TRIMOS" Universal instrument for the measurement of cylinder-shaped parts, which replaces a great number of conventional instruments in the workshop. This measuring centre, multifunctional, flexible and mobile, allows to measure and document practically all that is manufactured by turning.

฿ 0 ฿ 0
สินค้าหมด
Pre-Order

"TRIMOS" The instruments may be used in a workshop area or installed in a quality control room for checking of measuring gauges and setting of all types of comparative measuring equipment.

฿ 0 ฿ 0
สินค้าหมด
Pre-Order

The Instruments for the control and calibration of measuring means with fixed and variable dimensions. Its high precision and finishing level position it as a top of the range model for workshop or laboratory use. It is the perfect answer to current needs in the manufacturing field.

฿ 0 ฿ 0
สินค้าหมด
Pre-Order

"TRIMOS" The Instruments for the control and calibration of measuring means with fixed and variable dimensions. Its high precision and finishing level position it as a top of the range model for workshop or laboratory use. It is the perfect answer to current needs in the manufacturing field.

฿ 0 ฿ 0
สินค้าหมด
Pre-Order

"TRIMOS" The Instruments for the control and calibration of measuring means with fixed and variable dimensions. Its high precision and finishing level position it as a top of the range model for workshop or laboratory use. It is the perfect answer to current needs in the manufacturing field.

฿ 0 ฿ 0
สินค้าหมด
Pre-Order

"TRIMOS" The Horizon Granite instrument exists from 3000 to 12000 mm. A wide selection of easy interchangeable accessories completes the application possibilities

฿ 0 ฿ 0
สินค้าหมด
Pre-Order

"TRIMOS" The instruments are perfect for setting all kinds of comparative measuring equipment and for checking length, internal and external diameters, thread gauges etc.

฿ 0 ฿ 0
สินค้าหมด
Pre-Order

The Alesta family is a product that simplifies the setting of 2-point bore gauges. It replaces the traditional way using a lot of different rings.

฿ 0 ฿ 0
สินค้าหมด
Pre-Order

"TRIMOS" The Mini-Horizontal TELS is the ideal instrument for checking small dimensions. It is part of the horizontal instruments family.

฿ 0 ฿ 0
สินค้าหมด
Pre-Order

"SYLVAC" Height gauge Z5 I Range 700

฿ 280,000 ฿ 280,000
฿ 205,000 ฿ 205,000 -27%
สินค้าหมด
New
Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Height gauge I Hi_Cal V2 Smart I Range 150, 300 and 450 mm.

฿ 180,000 ฿ 180,000
฿ 119,900 ฿ 119,900 -33%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Height gauge I Range 400 & 600 mm I Fast Movement, Self locking & Robust

฿ 50,000 ฿ 50,000
฿ 37,900 ฿ 37,900 -24%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

Digital thickness gauge with integrated Bluetooth Wireless technology For gap measurement and setting with data transmission

฿ 25,750 ฿ 25,750
฿ 18,100 ฿ 18,100 -30%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Protractor S239 Smart, Range 1x360°, 2x180°, 4x90°

฿ 61,800 ฿ 61,800
฿ 41,100 ฿ 41,100 -33%
สินค้าหมด

"SYLVAC" Workshop Caliper Measuring Range : 150 mm with Depth rod : Ø 1.5 mm

฿ 5,800 ฿ 5,800
฿ 2,500 ฿ 2,500 -57%
Pre-Order

"SYLVAC" Digital indicator S_Dial WORK ADVANCED IP67 I IP67 protected / Range 12.5, 25 and 50 mm

฿ 24,300 ฿ 24,300
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

"SYLVAC" Digital indicators S_Dial WORK ANALOG NANO SMART I Resolution 0.1 μm / Analog display / Range 12.5 & 25mm / Bluetooth

฿ 37,290 ฿ 37,290
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Digital indicator S_Dial WORK Nano and Nano Smart I Resolution 0.1 μm / Range 12.5 & 25 mm

฿ 30,900 ฿ 30,900
฿ 21,590 ฿ 21,590 -30%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

"SYLVAC" Digital indicators Analog & Analog Smart I Analog display / Range 12.5 or 25 mm

฿ 22,969 ฿ 22,969
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Digital indicator S_Dial WORK Smart I Range 12.5, 25, 50 or 100 mm / Bluetooth

฿ 27,900 ฿ 27,900
฿ 19,100 ฿ 19,100 -32%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Digital indicators S_Dial WORK ADVANCED I Range 12.5, 25, 50, 100 and 150mm

฿ 17,500 ฿ 17,500
฿ 13,390 ฿ 13,390 -23%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

"SYLVAC" Digital indicator S_Dial WORK BASIC I Programmable button / Range 12.5, 25 & 50mm

฿ 14,290 ฿ 14,290
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Micrometer Cylindrical / Anvils Ø6.5mm / Bluetooth

฿ 22,900 ฿ 22,900
฿ 14,490 ฿ 14,490 -37%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Micrometer Cylindrical / Anvils Ø6.5mm / Proximity

฿ 17,500 ฿ 17,500
฿ 11,250 ฿ 11,250 -36%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Micrometer Cylindrical / Anvils Ø2mm / Bluetooth

฿ 30,900 ฿ 30,900
฿ 20,590 ฿ 20,590 -33%
สินค้าหมด
Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Micrometer Cylindrical / Anvils Ø2mm / Proximity

฿ 25,750 ฿ 25,750
฿ 17,000 ฿ 17,000 -34%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Micrometer Anvils Knife-shaped 0.5mm-Cone 30°/Ø0.5mm / Bluetooth

฿ 39,150 ฿ 39,150
฿ 25,690 ฿ 25,690 -34%
สินค้าหมด
Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Micrometer Anvils Knife-shaped 0.75x6.5mm / Bluetooth

฿ 41,200 ฿ 41,200
฿ 26,690 ฿ 26,690 -35%
สินค้าหมด
Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Micrometer Anvils Knife-shaped 0.75x6.5mm / Proximity

฿ 36,100 ฿ 36,100
฿ 22,690 ฿ 22,690 -37%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Micrometer Anvils Disk Ø25mm / Proximity

฿ 38,110 ฿ 38,110
฿ 23,590 ฿ 23,590 -38%
สินค้าหมด
Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" MicrometerAnvils Flat Ø7mm-Spherical Ø7mm / Proximity

฿ 30,900 ฿ 30,900
฿ 20,100 ฿ 20,100 -35%
สินค้าหมด
Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Micrometer Anvils Spherical Ø7mm / Proximity

฿ 34,000 ฿ 34,000
฿ 21,590 ฿ 21,590 -37%
สินค้าหมด
Pre-Order

"SYLVAC" Digital Caliper Internal groove / Range 150mm / Bluetooth

฿ 31,950 ฿ 31,950
฿ 23,190 ฿ 23,190 -27%
สินค้าหมด
Pre-Order

"SYLVAC" Digital Caliper Mid size caliper r5 / 300mm / Bluetooth

฿ 26,780 ฿ 26,780
฿ 19,490 ฿ 19,490 -27%
สินค้าหมด
Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Micrometer Anvils Point 30°-Spherical Ø3mm / Bluetooth

฿ 40,200 ฿ 40,200
฿ 26,690 ฿ 26,690 -34%
สินค้าหมด
Pre-Order

Digital Caliper Mid size caliper r5 / Upper jaws / 300mm, 500mm / Bluetooth

฿ 28,840 ฿ 28,840
฿ 20,500 ฿ 20,500 -29%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

"SYLVAC" Digital Caliper Basic Range 150mm, 200 or 300mm / not output data

฿ 5,190 ฿ 5,190
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

Ultra light caliper UL4 Measuring ranges: 400 mm / 600 mm / 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm / 3000 mm

฿ 61,800 ฿ 61,800
฿ 41,100 ฿ 41,100 -33%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

"SYLVAC" Digital Caliper Resolution 0.01 mm., Measuring ranges: 150 mm / 200 mm / 300 mm

฿ 7,750 ฿ 7,750
฿ 5,190 ฿ 5,190 -33%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

Digital Caliper Resolution 0.001 mm., Measuring ranges: 150 mm

฿ 13,390 ฿ 13,390
฿ 10,290 ฿ 10,290 -23%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

Digital Caliper Resolution 0.01 mm., Measuring ranges: 150 mm / 200 mm / 300 mm / Bluetooth

฿ 10,850 ฿ 10,850
฿ 7,750 ฿ 7,750 -29%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

Digital Caliper Bluetooth Resolution 0.001 mm., Measuring ranges: 150 mm / 200 mm / 300 mm

฿ 15,450 ฿ 15,450
฿ 12,290 ฿ 12,290 -20%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

Digital Caliper Carbide jaws / Range 150mm

฿ 15,450 ฿ 15,450
฿ 10,850 ฿ 10,850 -30%
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

Digital Caliper Deep measurement / Range 150mm / Bluetooth

฿ 31,950 ฿ 31,950
฿ 23,190 ฿ 23,190 -27%
สินค้าหมด
Pre-Order

"SYLVAC" Digital Caliper Point jaws / Range 150mm / Bluetooth

฿ 33,950 ฿ 33,950
฿ 24,750 ฿ 24,750 -27%
สินค้าหมด
Pre-Order

"SYLVAC" Digital Caliper External groove / Range 150mm / Bluetooth

฿ 31,950 ฿ 31,950
฿ 23,190 ฿ 23,190 -27%
สินค้าหมด
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้